Числа от 10 до 100:: уроки английского для детей.

Обзор. Слушай и повторяй. Постарайся запомнить, как звучат и пишутся представленные слова. Ten. Десять. Twenty. Двадцать. Thirty. Тридцать. Forty.

Цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

По запросу «цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові» нашлось 21535 фото

Перший клас. 6-7 років. Стандарти з цього рівня: Ознаки об’єктів навколишнього світу.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Спільні та відмінні светланы светиковой фото ознаки. Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об’єктів навколишнього світу на підгрупи за спільною ознакою. Співставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, довжиною, масою тощо. 1. М. 1. А. 1 ознаки об’єктів навколишнього світу. Учень/учениця: називає ознаки об’єктів навколишнього світу: форма, розмір, колір тощо; розпізнає об’єкти навколишнього світу за розміром, формою, призначенням, кольором тощо. Завдання в цій тематиці: Різні форми.

Сортування за формою або кольором. Зайвий предмет. Сортування за призначенням. Діаграми венна 1. М. 1. А. 2 спільні та відмінні ознаки. Учень/учениця: визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу. Завдання в цій тематиці: Різні форми.

Сортування за формою або кольором. Зайвий предмет. Сортування за призначенням. Діаграми венна 1. М. 1. А. 3 об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою. Учень/учениця: об’єднує об’єкти навколишнього світу в групу за спільною ознакою. Завдання в цій тематиці: Доповнюємо фігурою.

Різні форми. Сортування за формою або кольором.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Зайвий предмет. Сортування за призначенням. Діаграми венна 1. М. 1. А. 4 розбиття групи об’єктів навколишнього світу на підгрупи за спільною ознакою. Учень/учениця: вміє розподіляти групу об’єктів как научить ребёнка составлять рассказ по картинке навколишнього світу на підгрупи за спільною ознакою. Завдання в цій тематиці: Різні форми.

Сортування за формою або кольором. Зайвий предмет. Сортування за призначенням. Діаграми венна 1. М. 1. Б. 1 співставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, довжиною, масою тощо. Учень/учениця: зіставляє об’єкти навколишнього світу за розміром (більший, ніж; менший, ніж; однакові за розміром); за довжиною (коротший ніж; довший за; однакові за довжиною); за масою (важчий, легший) тощо; впорядковує об’єкти навколишнього світу за розміром, довжиною, висотою, товщиною, масою тощо. Завдання в цій тематиці: Послідовності за кольором. Послідовності за розміром. Послідовності за формою.

Послідовності за змістом. Послідовності чисел. Наступний елемент послідовності. Пропущений член послідовності. Зростання і спад послідовності. Заповнення останньої частини послідовності. Порівняння висоти. Порівняння довжини. Розташування за висотою. Порівняння ваги. Маса.

Робота з термометром просторові відношення.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Геометричні фігури. Розміщення об’єктів на площині та в просторі. Напрямки руху об’єктів. Просторові фігури. 1. М. 2. А. 1 розміщення об’єктів на площині та в просторі. украшения ювелирные фото Учень/учениця: розпізнає розміщення об’єктів у просторі (класній кімнаті, на подвір’ї тощо), на площині (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі тощо); розміщує об’єкти у просторі і на площині: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між; під, над, на; попереду, позаду, поруч; встановлює відношення порядку розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо). Завдання в цій тематиці: Місцезнаходження. Координата шахів.

Кругові діаграми 1. М. 2. А. 2 напрямки руху об’єктів. Учень/учениця: переміщує об’єкти в заданих напрямках: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору; вживає у мовленні відповідні терміни. Завдання в цій тематиці: Місцезнаходження 1. М. 2.

Б. 1 просторові фігури. Учень/учениця: розрізняє геометричні фігури – куб, кулю, піраміду, конус, циліндр. Завдання в цій тематиці: Зайва фігура за формою. Об'ємні фігури. Назви об'ємних фігур. Зайва фігура за формою. Зайва фігура за кольором. Об'ємні фігури в житті 1.

М. 2. Б. 2 точка, пряма, крива, відрізок, промінь, кут, ламана, многокутник.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Учень/учениця: розрізняє геометричні фігури: пряму, криву, відрізок, промінь, кут, ламану, многокутники; впізнає в оточуючих предметах відомі геометричні фігури; зображує точку, відрізок, пряму, криву, ламану; моделює лінії (прямі, криві та ламані) з підручного матеріалу (шнурків, олівців, паличок, тощо). Завдання в цій тематиці: Порівняння за стороною або кутом. Точка, пряма, відрізок, ламана та крива числа. Дії з числами. Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра 0. Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100.

Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій. 1. М. 3. А. 1 назви чисел у межах 10. Цифри. Правила лічби. Кількісна лічба. Порядкова лічба.

Порядкові відношення. Порівняння груп. Учень/учениця: знає назви чисел у межах 10; визначає кількість елементів у групі; співвідносить її з відповідним числом; впізнає цифри, якими позначаються відповідні числа; називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10; лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, по колу, хаотично); відповідає на запитання: «скільки елементів в групі? » і «котрим за порядком є певний елемент групи у заданому напрямку лічби? » у процесі виконання практичних вправ; визначає порядкові відношення – розташування об’єктів, чисел відносно вказаного («стоїть перед», «стоїть після», «стоїть між»; «попереду», «позаду»); порівнює групи об’єктів за кількістю у них елементів способом утворення пар. Завдання в цій тематиці: Знаходимо елемент за його порядком до 10. Що стоїть перед даним числом? Що стоїть після даного числа? Відновлюємо правильний порядок цифр до 10. Збільшення числа на 1.

Порівняння кількості 1. М. 3.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

А. 2 практичні дії із групами об’єктів – об’єднання, вилучення. Учень/учениця: визначає кількість елементів у групі після об’єднання груп об’єктів за спільною ознакою; вилучення із групи об’єктів частини елементів, що характеризуються певною ознакою. Завдання в цій тематиці: Зрівнюємо 2 групи предметів у кількості. Збільшення числа на 1. Скільки предметів? Скільки стане предметів після вилучення? 1. М. 3.

Б. 1 позначення числа цифрою. Утворення числа способом прилічування і відлічування одиниці. Учень/учениця: утворює число прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа; позначає число відповідною цифрою. Завдання в цій тематиці: Збільшення числа на 1. Скільки предметів? Скільки стане предметів після вилучення? Скільки елементів у групі? Ставимо число на його місце. Яке число приховано? 1.

М. 3. Б. 2 числовий промінь. Числова послідовність від 1 до 10. Учень/учениця: вміє лічити від 1 до 10 в прямому та зворотному порядку; відтворює послідовність числа у заданих межах у прямому і зворотному порядку; називає попереднє і наступне число до даного; встановлює відповідність між числом та кількістю елементів в групі; встановлює відповідність кількості елементів в групі певному числу. Завдання в цій тематиці: Відновлюємо правильний порядок цифр до 10. Ставимо число на його місце. Яке число приховано? 1.

М. 3. Б. 3 склад чисел 2 –10.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Учень/учениця: знає склад чисел від 2 до 10. Завдання в цій тематиці: Склад числа. Вибираємо суму, яка відповідає кульці 1. М. 3. Б. 4 порівняння чисел. Знаки <, >, =. Учень/учениця: порівнює числа в межах 10; записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків. Завдання в цій тематиці: Вивчаємо знаки нерівності. Гра "рибки в акваріумах".

Порівнюємо предмети за кількістю. Рахуємо, позначаємо, порівнюємо. Переміщуємо числа і складаємо нерівність. Порівняння кількості. Порівняння з лічбою. Знаходження помилки. Повторювання нерівності 1. М. 3.

В. 1 арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Учень/учениця: розуміє конкретний зміст дій додавання та віднімання; обирає малюнок, схему, які ілюструють арифметичні дії додавання і віднімання; знає знаки дій додавання і віднімання; утворює рівності на основі складу числа; знає назви компонентів і результату дій додавання та віднімання; розуміє число нуль як результат віднімання рівних чисел; використовує під час обчислень властивості додавання й віднімання нуля, віднімання рівних чисел. Завдання в цій тематиці: Який з прикладів зображено на малюнку? Рахуємо і заповнюємо схему. Склад числа. Вибираємо суму, яка відповідає кульці. Додавання з 1. Додавання з 2. Додавання з 3. Додавання з 4. Додавання з 5.

Додавання з 6. Додавання з 7.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Додавання з 8. Додавання з 9. Додавання з 10. Додавання з 0. Додавання з трьома доданками. Додавання з картинками до 10. Додавання з використанням лінійки до 10. Додавання числа частинами до 10. Таблиця додавання чисел. Додавання за прикладом у межах 10. Додавання чисел, які в сумі дають 10.

Віднімаємо фрукти. Віднімання з картинками. Доміно. Віднімання в межах 10. Віднімання картинок. Віршовані задачі на додавання в межах 5. Віршовані задачі на віднімання в межах 5. Задачі на віднімання або додавання в межах 10 1. М. 3. Г. 1 додавання й віднімання в межах 10.

Учень/учениця: виконує арифметичні дії додавання та віднімання чисел на основі знання складу числа, порядку слідування чисел у натуральному ряді, переставного закону додавання, взаємозв’язку дій додавання і віднімання; застосовує прийом додавання і віднімання чисел частинами; володіє обчислювальною навичкою табличного додавання і віднімання чисел у межах 10; передбачає результат додавання і віднімання (до виконання обчислень), розуміючи, що при додаванні натуральних чисел дістанемо більше число, а при відніманні – менше. Завдання в цій тематиці: Який з прикладів зображено на малюнку? Рахуємо і заповнюємо схему. Склад числа. Вибираємо суму, яка відповідає кульці. Додавання з 1. Додавання з 2. Додавання з 3. Додавання з 4. Додавання з 5.

Додавання з 6. Додавання з 7.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Додавання з 8. Додавання з 9. Додавання з 10. Додавання з 0. Додавання з трьома доданками. Додавання з картинками до 10. Додавання з використанням лінійки до 10. Додавання числа частинами до 10. Таблиця додавання чисел. Додавання за прикладом у межах 5. Додавання за прикладом у межах 10. Додавання чисел, які в сумі дають 10.

Віднімаємо фрукти. Віднімання з картинками. Доміно. Віднімання в межах 10. Віднімання картинок. Віднімання за прикладом у межах 5. Віднімання за прикладом у межах 10. Віршовані задачі на додавання в межах 5. Віршовані задачі на віднімання в межах 5. Задачі на віднімання або додавання в межах 10 1. М. 3.

Д. 1 відношення різницевого порівняння. Учень/учениця: знаходить число за даним відношенням «більше на. », «менше на. »; знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше. Завдання в цій тематиці: Порівняння кількості. Порівняння з лічбою. Порівняння двох чисел. Порівняння трьох і більше чисел. Порівняння виразів 1. М.

3. Е. 1 розрядні числа. Десятки.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Лічба десятками в межах 100. Учень/учениця: знає назви розрядних чисел; розуміє десяток як лічильну одиницю; лічить десятками в межах 100; порівнює, додає і віднімає розрядні числа – десятки. Завдання в цій тематиці: Десятки та одиниці. Додавання на основі розрядного складу числа 1. М. 3. Є. 1 назви та послідовність чисел від 1 до 100. Учень/учениця: утворює числа 11-100 з десятків та одиниць при виконанні практичних вправ (з використанням паличок, намистинок тощо); знає назви чисел 11-100; називає числа від 11 до 100 в прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного; називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 100; утворює двоцифрове число додаванням числа 1 до попереднього числа, відніманням числа 1 від наступного числа; читає і записує числа від 1 до 100.

Завдання в цій тематиці: Скільки елементів у групі? Складаємо числа з цифр до 120. Ставимо число на його місце. Яке число приховано? Кілька, багато, декілька, пара. Вписуємо пропущені числа в таблицю. Вибираємо декілька картинок за номерами. Числа словами та цифрами. Послідовності чисел.

Сортування чисел до 50. Сортування чисел до 120 1. М. 3. Є. 2 розряд десятків та одиниць. Розрядний склад числа. Одноцифрові та двоцифрові числа. Учень/учениця: розуміє, що одна і та ж цифра у записі двоцифрового числа набуває різних значень залежно від своєї позиції; визначає кількість десятків і кількість одиниць у двоцифровому числі; записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків; розрізняє одноцифрові і двоцифрові числа. Завдання в цій тематиці: Складаємо числа з цифр до 120.

Десятки та одиниці. Вписуємо пропущені числа в таблицю.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Додавання на основі розрядного складу числа. Порозрядне додавання двоцифрових чисел. Порозрядне віднімання чисел у межах 100 1. М. 3. Є. 3 порівняння чисел у межах 100. Учень/учениця: порівнює числа в межах 100. Завдання в цій тематиці: Оцінка кількості планет. Оцінка кількості фігур. Переміщуємо потрібний знак. Гра "чайник та чашки".

Переміщуємо числа і складаємо нерівність. Порівняння двох чисел. Порівняння трьох і більше чисел. Сортування чисел до 50. Сортування чисел до 120 1. М. 3. Ж. 1 додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Учень/учениця: додає і віднімає числа у межах 100; замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або його одиниці. Завдання в цій тематиці: Кілька, багато, декілька, пара.

Знаходимо та додаємо числа. Cкладаємо пару та знаходимо суму. За малюнком і схемою створюємо рівності. Рахуємо і заповнюємо схему. Продовжуємо послідовність та знаходимо результат. Додавання у межах 20 на основі нумерації. Додавання круглого числа у межах 100. Віднімання за допомогою числової прямої. Доміно. Віднімання з 1. Віднімання з 2. Віднімання з 3.

Віднімання з 4. Віднімання з 5.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Віднімання з 6. Віднімання з 7. Віднімання з 8. Віднімання з 9. Віднімання з 10. Віднімання з 0. Віднімання чисел на основі нумерації в межах 20. Віднімання чисел на основі нумерації в межах 50. Віднімання чисел на основі нумерації в межах 100.

Віднімання за прикладом у межах 5. Віднімання за прикладом у межах 10. Віднімання за прикладом у межах 20. Віднімання за прикладом у межах 50. Віднімання за прикладом у межах 100. Віднімання в стовпчик (двоцифрові числа). Гра "футбол". Гра "сови і дерева". Гра "хатка для пташки". Гра "тварини збирають плоди". Гра "в космосі" 1. М.

3. З. 1 додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Учень/учениця: розуміє сутність порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Завдання в цій тематиці: Кілька, багато, декілька, пара. Знаходимо та додаємо числа. Cкладаємо пару та знаходимо суму. За малюнком і схемою створюємо рівності. Рахуємо і заповнюємо схему.

Додавання на основі розрядного складу числа.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Додавання за прикладом у межах 50. Додавання за прикладом у межах 100. Які два числа утворюють число? Додавання в стовпчик (двоцифрові та одноцифрові). Додавання в стовпчик (двоцифрові числа). Додавання чисел, які в сумі дають 20. Віднімання з картинками 2. Збираємо яблука. Віднімання за прикладом у межах 5. Віднімання за прикладом у межах 10.

Віднімання в стовпчик (двоцифрові та одноцифрові). Знаходимо невідомий доданок. Знаходимо невідоме зменшуване. Знаходимо невідомий від’ємник 1. М. 3. И. 1 знаходження невідомого компонента арифметичних дій. Учень/учениця: знаходить невідомі компоненти арифметичних дій додавання і віднімання – доданок, зменшуване, від’ємник.

Завдання в цій тематиці: За малюнком і схемою створюємо рівності. Рахуємо і заповнюємо схему. Додавання з 3. Додавання з 10. Додавання круглого числа у межах 100. Які два числа при різниці утворюють число? Гра "квочка та курчата". Гра "бджілки і квіти". Знаходимо невідомий доданок.

Знаходимо невідоме зменшуване.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Знаходимо невідомий від’ємник математичні вирази. Рівності. Нерівності. Числові рівності і нерівності. Математичні вирази. 1. М. 4. А.

1 числові рівності і нерівності. Учень/учениця: розрізняє числові рівності та нерівності; читає і записує числові рівності, числові нерівності. Завдання в цій тематиці: Вивчаємо знаки нерівності. Гра "рибки в акваріумах". Знаходження помилки. Підставляємо правильний знак. Порівняння виразів. Повторювання нерівності. Порівння годинників 1. М. 4. Б.

1 числовий вираз та його значення. Числові вирази на дві дії. Учень/учениця: записує і читає числові вирази, що містять дію додавання або віднімання; обчислює значення числового виразу, що містить одну-дві дії; порівнює число та числовий вираз; порівнює два числових вирази. Завдання в цій тематиці: Переставний закон додавання. Додавання за прикладом у межах 5. Додавання за прикладом у межах 10. Додавання за прикладом у межах 20. Додавання за прикладом у межах 50. Додавання за прикладом у межах 100. Які два числа утворюють число? Додавання в стовпчик (двоцифрові числа).

Додавання однакових чисел. Збираємо яблука.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

Віднімання за допомогою числової прямої. Віднімання числа частинами. Віднімання чисел на основі нумерації в межах 20. Віднімання в межах 20. Віднімання картинок. Віднімання чисел на основі нумерації в межах 50. Віднімання чисел на основі нумерації в межах 100. Віднімання від двоцифрового числа круглого числа. Віднімання круглих чисел. Віднімання за прикладом у межах 10. Віднімання за прикладом у межах 20. Віднімання за прикладом у межах 50.

Віднімання за прикладом у межах 100. Які два числа при різниці утворюють число? Віднімання чисел, які в різниці дають 5. Віднімання чисел, які в різниці дають 10. Гра "хатка поросятка". Гра "рибалка". Гра "сови і дерева". Гра "квочка та курчата". Гра "хатка для пташки". Гра "тварини збирають плоди". Гра "в космосі".

Чи дорівнюють вирази? Вставляємо пропущені числа. Вставляємо пропущений знак. Перевірка прикладів. Знаходимо невідомий доданок. Знаходимо невідоме зменшуване. Знаходимо невідомий від’ємник величини. Довжина. Маса. Місткість.

Вартість. Час. Дії з величинами.

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

1. М. 5. А. 1 довжина. Учень/учениця: порівнює довжини відрізків або смужок паперу «на око», накладанням або за допомогою різних мірок; знає, якими одиницями вимірюється довжина (сантиметр, дециметр, метр), їх скорочене позначення та співвідношення між ними; розуміє, які одиниці вимірювання довжини доцільно використовувати в конкретному випадку; вимірює довжину предметів або відрізків; записує результати вимірювання із використанням різних одиниць (см, дм, м); будує відрізок заданої довжини. Завдання в цій тематиці: Порівняння висоти. Порівняння довжини. Розташування за висотою. Одиниці вимірювання довжини.

Відрізок потрібної довжини. Прилади вимірювання. Вертикальні графіки. Горизонтальні графіки 1. М. 5. Б. 1 маса. Учень/учениця: знає, що маса вимірюється у кілограмах, знає скорочене позначення одиниці вимірювання маси — кілограм (кг); порівнює предмети за масою «на око»; записує результати вимірювання маси (за малюнками). Завдання в цій тематиці: Порівняння ваги. Маса. Прилади вимірювання 1.

М. 5. В. 1 місткість. Учень/учениця: розуміє, що посудини мають місткість; знає, що одиницею вимірювання місткості є літр, а скорочене позначення — (л); порівнює посудини за місткістю; вимірює місткість посудини, використовуючи літрову мірку; записує результати вимірювання місткості. Завдання в цій тематиці: Місткість. Скільки літрів? Прилади вимірювання 1. М. 5. Г. 1 вартість.

Учень/учениця: знає, що товари мають вартість, виражену грошовими одиницями; знає, що одиницями вартості товару є гривня, копійка, їх скорочене позначення (грн, к) та співвідношення між ними; виконує

цифри від 1 до 10 в картинках на українській мові

найпростіші розрахунки з використанням монет і купюр; використовує знання про вивчені величини при розв’язуванні практично-зорієнтованих задач; розрізняє поняття «монета» і «копійка». ...Завдання в цій тематиці: Номінал монет. Копійки з гаманця. Яка монета не має пари? Порівняння монет. Номінал гривень. Яка купюра не має пари? Порівняння гривень. Лічба гривень. Купівля за гривні.

Задачі на гроші. Лічба гривень і копійок. Обмін монет. Рахуємо вартість товару 1. М. 5. Д. 1 одиниці вимірювання часу. Визначення часу за годинником.

Учень/учениця: знає назви днів тижня та їх послідовність; знає, що доба, тиждень, година – одиниці вимірювання часу; визначає час за годинником з точністю до годин, записує його результати; використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання часу (год); використовує знання про вивчені величини при розв'язуванні практично-зорієнтованих задач. Завдання в цій тематиці: Прилади вимірювання. Аналогові годинники. Цифрові годинники. Частини дня. Місяці. Дні тижня. Пора року. Задачі на час.

Порівння годинників. Робота з календарем 1.

М. 5. Е. 1 порівняння, додавання і віднімання величин. Учень/учениця: порівнює іменовані числа (з одиницями довжини, маси, місткості, вартості, часу); додає і віднімає іменовані числа (з одиницями довжини, маси, місткості, вартості, часу), подані в однакових одиницях вимірювання. Завдання в цій тематиці: Місткість. Скільки літрів? Копійки з гаманця. Порівняння монет. Порівняння гривень. Лічба гривень.

Купівля за гривні. Задачі на гроші. Лічба гривень і копійок. Обмін монет. Рахуємо вартість товару сюжетні задачі. Поняття «задача». Прості задачі. Розв’язування простих задач. Загальні прийоми розв’язування задачі.

1. М. 6. А. 1 поняття задачі. Структурні елементи задачі. Учень/учениця: знає структурні елементи задачі – умова і запитання; числові дані та шукане; розуміє, що в умові задачі містяться числові дані, а запитання вказує на шукане; визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі; робить висновок про те, чи описана ситуація є задачею. Завдання в цій тематиці: Задачі на віднімання або додавання в межах 10. Віршовані задачі на віднімання в межах 20. Задачі на віднімання або додавання в межах 100. Задачі на час. Логічні задачі на час 1.

М. 6. Б. 1 розв’язування простих задач.

Учень/учениця: розв’язує прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; знаходження невідомого доданка. Завдання в цій тематиці: Віршовані задачі на додавання в межах 5. Віршовані задачі на віднімання в межах 5. Задачі на віднімання або додавання в межах 10. Віршовані задачі на додавання в межах 20. Віршовані задачі на віднімання в межах 20. Задачі на віднімання або додавання в межах 100. Задачі на час. Логічні задачі на час. Задачі на гроші 1.

М. 6. В. 1 загальні прийоми розв’язування задачі. Учень/учениця: читає задачу; виділяє умову і запитання, про кого або про що йдеться в задачі, числові дані й шукане; обґрунтовує вибір арифметичної дії для розв’язування задачі; записує розв’язання задачі дією із зазначенням найменування результату, коротку відповідь; формулює (усно) повну відповідь на запитання задачі. Завдання в цій тематиці: Віршовані задачі на додавання в межах 5. Віршовані задачі на віднімання в межах 5. Задачі на віднімання або додавання в межах 10. Віршовані задачі на додавання в межах 20. Віршовані задачі на віднімання в межах 20. Задачі на віднімання або додавання в межах 100.

Задачі на час. Логічні задачі на час. Задачі на гроші. Достовірні, неможливі та випадкові події. Істинні/хибні висловлювання.